Әлеуметтік  серіктестерге (жұмыс берушілерге)  арналған  сауалнама

Т.А.Ә.

Кәсіпорын атауы

Атқаратын  лауазымы

4.Байланыс ақпараттары (жұмыс  (мобилді) телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы)

Сіз біздің колледжден оқу бітірдіңіз бе?

Йә

Жоқ

Колледжде оқытылатын пәндер сапасының деңгейіне баға беріңіз

Жоғары

Орташа

Төмен

Колледждегі оқу кезеңінде бітірушілердің тәжірибелік дағдыларды алу деңгейін бағалаңыз

Жоғары

Орташа

Төмен

 Колледж бітірушілерінің тәрбиелік және      деңгейін бағалаңыз

Жоғары

Орташа

Төмен

Сіз колледждің басқаруымен ұжымдық органдар жұмыстарына қатыса аласыз ба?

Қамқорлық кеңес

Консультациялық кеңес

Бітірушілер ассосациясы

Басқа да

Сіз дөңгелек үстел, біліктілік комиссиясы жұмыстарын қатыса аласыз ба, біздің колледж студеттеріне тәжірибеден өтуге орын бере аласыз ба?

Йә

Жоқ

Басқа да:

Сіз студентерге немесе колледжге тұтастай демеушілік немесе басқа да көмектер жасай аласыз ба?

Йә

Жоқ

Егер йә, қандай?