Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу мамандығы

Мамандандыру: Кен және кен өндірмейтін кен орындарын ашық түрде қазу
Бітірушінің біліктілігі: техник-технолог
Оқу мерзімі:

3 жыл 10 ай,  2 жыл 8 ай
Оқу түрі: Күндізгі, сырттай

 0706000 мамандығы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметтерінің негізгі түрлері:

 • өндірістік-технологиялық жұмыс;
 • өнірістік-басқару жұмысары;
 • конструкторлық жұмыс;
 • тәжірибелі-сараптау жұмыстары.

  КЕН ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГЫ БІЛЕДІ:
 • негізгі технологиялық үрдістерді, кен жұмыстарын тағайындауды, кен машиналары мен механизмдерін;
 • жер асты, дайындау, өндіру, бұрғылай  және үйінді жұмыстарын өндіру технолоиясын;

  ҚАБІЛЕТТІ:
 • кен кәсіпорындарының өндірістік телімдерінде жұмыс жоспарларын құрастыруға;
 • өндірістік телім  жұмыстарын  басқаруға;
 • өндірістік телім жұмыстарының технико-экономикалық көрсеткіштерін сараптауға;

  ТӘЖІРИБЕЛІК ДАҒДЫЛАРЫ БАР:
 • техникалық сызуларды оқу;
 • кен техникалары түрлерінің біреуін басқару.

 

 

БІТІРУШІЛЕРДІҢ  ЖҰМЫСПЕН  ҚАМТЫЛУЫ

Осы мамандықты бітірушілер келесі қызмет түрлерін орындай алады:

өнлдірістік-технологиялық;

өндірістік-басқару жұмысы;

конструкторлық жұмыс;

тәжірибелі-сараптау жұмыстары.

«Электрмен қамтамасыз ету» (ЭҚЕ)     мамандығы

Мамандандыру: Электрмен қамтамасыз ету

Бітірушілер біліктілігі: электромеханик
Оқу мерзімі:

3 жыл 10 ай, 2 жыл 8 ай
Оқу түрі: күндізгі, сырттай
Негізгі  пәндер:

 • Электротехниканың теориялық негіздері
 • Дәстүрлі емес электроэнергия көздері
 • Ауыл шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету
 • ТҮА және АБЖ (техникалық үрдістер автоматизациясыжәне автоматты басқару жүйесі)
 • Электрлік машиналар мен аппараттар
 • Байланыс желілері
 • Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар

Нені оқыту керек:

 • -электр өлшеуіш аспаптарын қолдануды;
 • -электр аспаптары мен электр жабдықтарын жөндеуді;
 • -жаңа технологияларды қолдану арқылы электрлік сызбаларды құру және жобалау;
 • -электрлік қосалқы стансаларда жобалау жүктемелеріне есептеу жүргізу;
 • -электрмен жарықтандыру есебі мен жинағын жүргізу;
 • -түрлі электрлік технологиялық үрдістерді автоматты басқаруды жүзеге асыру;
 • -компьютер бағдарламаларын  қолдану арқылы  баолық сызбаларды жобалау.

электромеханик келесі бағыттар бойынша жұмыс істеуі мүмкін:

 • Техник- электрик
 • Электродиспечер
 • Техник-электромеханик
 • Телім энергетигі

Сонымен бірге  «Электрмен қамтамасыз ету» мамандығы бойынша барлық студенттер компьютерлерде электрлік сызбалар жиынтығын орындауға арналған зертханалық және тәжірибелік сабақтарда «ElectronicsWorkebenchs» оқу стендісін пайдаланады.

Сонымен қоса жұмысшы мамандықтары: «2-3 санатты  Электрослесарь» және «2-3 санатты Электромонтера»

«Темір жол құрылысы, жол  және жол шаруашылығы » (СЖДПХ) мамандығы

Мамандандыру: Темір жол құрылысы, жол  және жол шаруашылығы
Бітірушінің біліктілігі: Техник-құрылысшы
Оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай, 2 жыл 8 ай
Оқу түрі: күндізгі, сырттай

Жалпы  гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық пәндер

Философия негіздері
Құқық негіздері
Орыс тілі және сөйлеу мәдениеті
Шетел тілі
Дене шынықтыру
Экономика негіздері

Математикалық және жалпы жаратылыстану-ғылыми пәндері  

Математика
Информатика
Табиғатта пайдаланудағы экологиялық негіздері

Жалпы кәсіптік пәндер

Инженерлік  графика
Техникалық  механика
Электротехника және электроника
Материалтану
Метрология, стандартизация және сертификация
Темір жолдардың жалпы курсы
Геодезия
Кәсіби қызметтегі ақпараттық технология
Кәсіби қызметті құқықпен қамтамасыз ету

Экономика саласы
Өмір қауіпсіздік негіздері
Еңбекті қорғау

Бітірушілердің біліктілік сипаты

Бітіруші темір жол құрылысын ұйымдастыру бойынша техник ретінде кәсіби қызметтерге дайын болуы тиіс. Бітірушілер осы саладағы ғылыми-зерттеу және жобалық ұйымдастыруда кәсіпорындардағы әр түрлі ұйымдастыру-құқықтық формаларына құрылғылар, ағымдағы жөндеу және жолдар мен басқа да жол шаруашылықатырн жөндеу боынша жұмыстарды орындауда темір жол құрылысын ұйымдастыру бойынша тхника ретінде кәсіби қызметтерге дайын болулары тиіс.  

Техника қызметтерінің негізгі түрлері:

Өндірістік-технологиялық- жол құрылысында іздеу  және пайдалану кезінде геодезиялық жұмыстар жүргізу;  олардың пайда болу себептері мен жолдың бұзылуын анықтау; нормативтік  құжаттар талаптарына, технологиялық үрдістер мен қауіпсіздік техникасына сәйкес темір жол жолдарына ағымдағы жөндеу жүргізуді жүзеге асыру;  өндірістік телімдер мен бригадалардың көлемді және сапалы жұмыс көрсеткіштерін анықта;

ұйымдастыру-басқару-  өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтай отырып,құрылыс- жинақтау жұмыстарын, жолдарға ағымдағы жөндеу және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде бірінші өндірістік ұжым орындаушыларының жұмыстарын ұйымдастыру ; өндірісітік жұмыстарды  жоспарлау және ұйымдастыру; стандартқа сәйкессіз жағдайлар шартында жұмысты ұйымдастыру кезінде оптимальды шешім таңдау; темір жол жолдарын техникалық пайдалану  бойынша орындалатын жұмыстардың сапасына бақылау жасауды жүзеге асыру;  өндірістік қызметтердің экономикалық  тиімділік бағасына қатысу; өндірістік телімдерде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету;

конструкторлық- технологиялық:нормативтік құжаттармен, жобалау және технологиялық құаттарымен, жол жұмыстарында жұмысшы  технологиялық  үрдістеді әзірлеумен жұмыс жасау.

  Жұмыс істей алады:шебер, прораб, телім басшысы, ғимараттар мен құрылымдары жобалаушы.

«Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару» (АжБ) мамандығы

Мамандандырылуы:» Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

 Біліктілігі: электромеханик

Оқу мерзімі:

3 жыл 10 ай,    2 жыл 10 ай 
Оқу түрі: Күндізгі, сырттай

«Көліктегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару» – мамандығы пойыздар қозғалысының автоматизациялық қозғалыс құралдарын, телеметрия жүйелерін қамтамасыз ету және қызмет көрсетуге байланысты. Осы саладағы мамандар дабыл құралдарының үздіксіз жұмысын және стансалар мен перегондарда пойыздардың қаупсіз жылдамдығы үшін байланысты қамтамасыз етуге арналған.

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІ

Кәсіби қазақ тілі, философия негіздері, Кәсіби шетел тілі, Қазқатсна тарихы, мәдениеттану, әлеуметтану, дене шынықтыру, экономика негіздері, құқық негіздері.

 

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР – сызу, электротехника,  еңбекті қорғау, қолданбалы информатика, стандартизация негіздері, метрология, қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізу, құқық және көлік заңнамасы негіздері,   жылжымалы құрамның энергетикалық құрылғылары, темір жолдың жалпы курссы, электроника, шағынэлектроника және шағынэлектроника және микропроцессорлық техника, техникалық механика, атоматика және ҚОБ дискретті құрылғысы, көліктегі электробайланыс тардың техникалық құралдары,  телемеханикалық бақылау негіздері, темір жолдың жалпы курсы, электрлік өлшеулер.

 

БЕЙІНДІК ПӘНДЕРІ – Пойыздар қозғалысын аралық реттеудің автоматтандырылған жүйелері, телебасқару және телесигналдардың автоматтандырылған жүйелері, техникалық тексеру жүйелері, темір жол және қозғалыс қауіпсіздігін техникалық пайдалану, ҚОБ техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйелері, көлік экономикасы және өндірісті басқару, ҚОБ электрмен қоректендіру құрылғысы.

 

 

БІТІРУШІНІҢ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛУЫ

Осы мамандықты бітірушілер  келесі қызмет түрлерін атқара алады:

өндірістік-технологиялық жұмыстарды;

өндірістік-басқару жұмыстарын.

«Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету » (ЭРПС) мамандығы

Мамандандыру: » Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету «

Бітірушінің біліктілігі: электромеханик
Оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай,    2 жыл 10 ай 
Оқу түрі: Күндізгі, сырттай
Электромеханик  темір жол жылжымалы құрамдарына ехникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, сонымен қоса темір жол көлігіне қатысты әр түрлі кәсіпорындарда  экономикалық ұйымдастыру бойынша кәсіпорынның орта топтағы басшысы болып табылады.

Оқу үрдісінде оқушылар келесі тәжірибе түрлерінен өтеді:

Оқу: жылжымалы құрамды жөндеу бойынша слесарлық, электромонтажды және дәнекерлеу жұмыстары; есептеу және статистикалық есеп беру бойынша бірінші құжаттарды ресімдеу;

өндірістік: жылжымалы құрамдарға техникалық қызмет көрсету, депо бөлімшелері мен цехтарын  техникалық жарықтандыру кезінде жұмыстарды орындау технологиясы; негізгі тораптар мен жылжымалы құрам бөлшектері  жұмыстарының қағидалары, оларға техникалық қызмет көрсету әдістері мен құралдары,  оларды ажырату және қосу ережелері;

»өндірістік дипломалды: жылжымалы құрамды пайдалану және жөндеу бойынша депо жұмыстарын ұйымдастыру;  өндірістік үрдіспен басқару сипаттары; кәсіби қызметі аясында есептеу техникасын қолдану;  жылжымалы құрамдардың жарамсыздығын іздеу және анықтау.

Бітіруші білуі тиіс:

»өндірісті жоспарлаудың қазіргі түрін ұймдастыруды;

»пайдалану негіздерін, жылжымалы құрамды техникалық тексеру және тұрақты жұмыс жасаумен қамтамасыз ету әдістері;

»нормаландыру,  телімдерді жөндеуде және вагондар жиынтығында техниалық үрдістермен басқару және бақылау;

»вагон шаруашылығы экономикасының негіздері, техникалық нормаландыру, ұйымдастыру және еңбекті қорғау қағидалары;

»локоматив шаруашылығы экономикасының негіздері, техникалық нормаландыру, ұйымдастыру және еңбекті қорғау қағидалары;

»темір жол жылжымалы құрамдарының типтері мен негізгі сипаттамалары;

»механикалық бөлшектер мен қосалқы жабдықтардың құрылымы, олардың жұмысы.

Бітіруші білуі тиіс:

» өз қызметін бағыттау үшін қажетті экономикалық ақпараттарды табуы және қолдана алуы;

»кәсіби қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды қоладануы;

»есептеу техникаларын пайдалануы;

»жылжымалы құрамның жарамсыздығын табуы, олардың пайда болу қағидаларын білуі тиіс.

Бітіруші келесі лауазымдарда жұмыс істей алады:

»цех бригадирі;

»цех  шебері;

»техник-технолог;

»оқу жөніндегі нұсқаушы;

»жолаушылар пойыздарының басшысы;

»жолаушылар пойыздарының электромеханигі;

»техникалық бақылау пункітінің басшысы;

»изотермиялық жылжымалы құрам механигі.

«Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету» (ВТПО) мамандығы

Мамандандыру: «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету»

Бітірушілер біліктілігі: Техник- бағдарламашы
Оқу мерзімі:

3 жыл 10 ай,    2 жыл  8 ай 
Оқу түрі: Күндізгі, сырттай
Техник-бағдарламашы  ортаңғы топ басшысы, есептеу орталықтарының, әр түұрлі министрліктерде, департаменттерде, кәсіпорындарда , фирмаларда, коммерциялық құрылымдарда ақпараттарды өңдеу бойынша, темір жол көліктерінде асу, ғылыми және экономикалық тапсырмалар шешімін өңдеуге арналған бағдарламаларды әзірлеу бойынша өндірістік үрдістерін ұйымдастырушы болып табылады.

Оқу үрдісінде оқушылар келесі тәжірибе түрлерінен өтеді:

»бағдарламалау бойынша оқу тәжірибесі: математикалық әдістерді шешу жолын таңдау; бағдарламалар құрамы; динаикалық деректерді пайдлану; тілді әзірлеуде интеграцияланған ортаны қолдану;

»жұмысшы маманлығын алуға: операциялық желілерді қондыру және ретке, операциялық жүйелердің  қаптамаларын пайдалану; электрондық  кестелермен, графикалық түзетушілермен жұмыс жасау; электрондық пошталар мен ғаламторды пайдалану;

»бағдарламаны әзірлеу және алып жүру: жобаны құру кезіндегі ұжымдық жұмыстар; бағдарламаны кешенді бақылау үшін сынақ жағдайларын  жасау; мемлекеттік стандартқа сәйкес құжаттар ресімдеу: техникалық құжаттарды ресімдеу, тапсырмаларды шешу алгоритмі: бағдарламаны өңдеу;

»дипломалды: есептеу орталығында қызметкерлердің қажеттіліктерін  және жалақы қорын есептеу; ақпаратық байланыстарды көрсету арқылы макроблок-сызбасын құрастыру.

Бітіруші білуі тиіс:

»деректер базасын басқаруды;

» СУБД желілерін ұйымдастыруды;

» сайттарды құрастыру құралдарын,  браузерлерді ;

» ЭЕМ негізгі техникалық сипаттарын;

»бағдарламалық қамтамасыз ету сапасының бағалау аймағын;

»нысанды-бағдарлау бағдарлмаларынң әдістері;

»желілік, дискретті және динамикалық.

Бітіруші істей алуы тиіс:

»бағдарламаларды жөндеу үшін сапалы бақылау әдістерін жасау;

»ЭЕМ барлық заманауи ішкі құрылғыларын қолдану;

»ЭЕМ  паркіне және оның негізгі желілеріне қатысты жұмсқа қабілеттілігінн қолдау көрсетуді жүзеге асыру;

»бағдарламалық  қате  түрлерін  анықтау;

»электрондық поштаны және ғаламторды пайдалану;

»ақпараттық желілерді қалпына келтіру және реттеу.

Бітіруші келесі лауазымдарда жұмыс істей алады:

»техник-бағдарламашы;

»желі  администраторы.

«Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару» (ОПУТ) мамандығы

 

Мамандандыру: » Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару «

Бітіруші біліктілігі: Техник

Оқу мерзімі:

3 жыл 10 ай,    2 жыл 8 ай 
Оқу түрі: Күндізгі, сырттай

Тасымалдауды ұйымдастырушы техник  темір жол көліктерінде құрылымдар мен құрылғыларды пайдалану бойынша және нарықтық қатынас жағдайында стансаларды, тораптар мен темір жолдарды басқару бойынша өндірістік үрдістерді ұйымдастыратын орта топтардың басшысы болып табылады.  Оқушылар оқу үрдісінде клесі тәжірибе түрлерінен өтеді:

»танысу: жол және санса құрылғылары аясында білімдерін кеңейту және бекіту, арнайы пәндерді меңгеру үшін базаларды алу;

»оқу: пойыздардар қозғалысы, пойыздардың қауіпсіздік қозғалысы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігімен байланысты станса жұмыскерлеріне жұмыс үйретеді;

»өндірістік-технологиялық: екі кезеңге бөлінеді: бірінші кезең – станса сызбаларымен, оның элементтерімен, негізгі құрылғыларымен және құрылымдарымен  танысу; екінші кезең: коммерциялық пайдалану бойынша тәжірибе;

»дипломалды  технологиялық: оқу үрдісін  алуда  білім мен тәжірибелік дағдыларын аяқтау және қорыту, кәсіпорындарда жаңа техникалармен және жаңа технологиялармен, мамандығы бойынша ұйымдастыру жұмыстарына дағдыларды алуға жаңа еңбек шарттарымен және өндіріс экономикасымен танысу.

Бітіруші білуі тиіс:

»пойыздар қозғалысы мен маневрлік жұмыстар жүйелерін, темір жол стансаларында жұмыс технологияларын,  вагон тасқындарын ұйымдастыруды, пойыз қозғалыстарын қалыптастыруды және кестесін; темір жол жылжымалы құрамдарын және техникалық құралдарды пайдалану;

»жүк тиеу және коммерциялық операцияларды орындау технологиясы; жүк тасымалдау құжаттарын ресімдеу тәртібі; жүк жөнелту және жүк қабылдау құқықтық өзара қарым-қатынасты реттеу ережесін;

»пайдалану жұмыстарында ЭЕМ қолдану мүмкіндіктерді; жоспарлаудың жалпы қағидаларын; АСУЖТ желілерінің өзара байланысын;

»еңбек құқығының негіздерін; темір жол көліктері қызметтерін құқықтық реттеудің негізні аспектілері;

»темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерін  және қозғалыс, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау қауіпсіздігін реттеуші гнұсқаулықтарды.

Бітіруші істей алуы тиіс:

»жетекші орындарында  қозғалысты басқаруды қамтамасыз ету;

»жүк арту және коммерциялық ұйымдастыру ережелері бойынша әрекет ететін ережелердің тәжірибелік қызметін қолдану;

» оперативті басқарумен, тасымалдау үрдістерімен және  жүк, коммерциялық және жолаушылар жұмыстарын автоматтандырумен байланысты  эем есептеуге орындалатын тәжірибелік жұмыстардың қорытындысын пайдалану;

»пойыздар қозғалысы кестелерін құрастыру;

»келісімшарт міндеттері мен шарттарды ресімдеуді.

»автоматтандырылған жұмыс орындарының көмегімен тапсырмаларды шешуді.

Бітіруші келесі лауазымдарды жұмыс істей алады:

»станса кезекшісі;  »парк кезекшісі;  »төбе бойынша кезекшілер;

» СТЦ операторы;   »қоныс аудару  бойынша кезекші;                

»біріктіру посталары бойынша кезекші;     »орталықтандыру постысының кезекшісі;

»жүк  және багаж қаьылдаушы;

»пойыздарды  қабылдаушы;

»қозғалыс жылдамдығын рететуші.

«Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану » (СЭЗ) мамандығы

Маманданлыру: » Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану «

Бітіруші біліктілігі: Техник құрылысшы

Оқу мерзімі:

3 жыл 10 ай,    2 жыл 8 ай 
Оқу түрі: Күндізгі, сырттай

Техник қызметінің негізгі түрлері:

 • өндірістік-технологиялықжұмыс сызбаларының жобаларына, нормативтік құжаттар мен нысандарды тапсыру мерзіміне сәйкес құрлыс-жинақтау жұмыстарының жүзеге асырылуы: құрылыс-жинақтау жұмыстары өндірісінің технологиялық дәйектілігін бақылау: технологиялық бұзуларды жою және құрылыс-жинақтау жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету: құрылыс нысандарында қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау талаптарын сақтау.
 • ұйымдастыру-басқарушылық орындаушы (телімдер, бригадалар) ұжым жұмыстарын ұйымдастыру: құрылыс-жинақтау жұмстарын жоспарлау және ұйымдастыру; ерекше (ерекше геофизикалық шарттағы аудандарда)жағдайларда жұмысты жоспарлау кезінде дұрыс шешім қабылдау; жұмысты орындауға бақылауды жүзеге асыру; өндірістік қызметтердің экономикалық тиімділігін бағалауға қатысу; құрылыста техникана қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
 • пайдалану құрылмаларды техникалық пайдалану бойынша шараларды жүзеге асыру; ғимараттар мен құрылымдарды пайдалану жарамдылығы параметрлерін бақылау және зақымдануын бақылау: ғимараттар мен құрылымдар құрылмаларына және жабдықтарына жөндеу мен ауыстыруды ұйымдастыру.

Бітіруші істей алуы тиіс:

өндіріс жұмысының жобаларына, жұмыс сызбаларына, нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес құрылыс-жинақтау жұмыстарын қамтамасыз етуді;

– қабылдау және материалдарды жинақтау, құрылымдар, құрылыс машиналарын тиімді пайдалану, энергетикалық орналастыру, көлік құралдары, технологиялық жабдықтар, бригадирлер мен топ басшыларына тапсырмаларды тарату және беру бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды:

– технологиялық бұзушылықтарды жоя отырып және құрылыс-жинақтау жұмыстарымен қамтамасыз ете отырып өндіріс жұмыстарының технологиялық дәйектілігін бақылау;

– орталықтандыру жұмыстарын орындау, технологиялық операцияларды орындау жолы арқылы геодезиялық бақылау жүргізу, құрылыс-жинақтау жұмыстарының көлмедерін өлшеу және есептеу:

– өндірістік жұмыстарды, құрылыс машиналарын, энергетикалық құрылғыларды, көлік құралдарын күнделікті орындаудың оперативті есебін енгізу;

– өндірістік-технологиялық құжаттарды талдау (жұмыстарды орындау есебі, жұмыс уақытының, бос түру, қайта өңдеу т.б. есебі);

– еңбекті ұйымдастырудың прошгрессивті түрлерін, енгізу, ақпараттық технологияны пайдалану;

– еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтауды бақылау;

– мемлекеттік стандартпен, СНиПами және басқа да нормативтік құжаттармен жұмыс жасау;

– кәсіби қызметте ақпараттық технологияны қолдану.

 

Бітіруші олардың ұйымдастыру-құқықтық түрлеріне қатысы жоқ жобалау, құрылыс, құрылыс-жинақтау ұйымдарында техника ретінде тұрғын, қоғамдық және өнеркәсіптік нысандар құрылысы, пайдалан және қалпына келтіру бойынша кәсіби қызметке дайын болуы тиіс.

«Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы

Мамандандырылуы  Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Бітірушінің біліктілігі: электромеханик
Оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай
Оқу түрі: Күндізгі, сырттай

07070002 мамандығы бойынша бітірушілердің кәсіби  қызметтерінің негізгі түрлері :

–  өндірістік-технологиялық жұмыс;

–  өндірістік-басқару жұмысы;

–  конструкторлық жұмыстар;

–  тәжірибелік-сараптау жұмысы.

КЕН ТЕХНИГІ-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК  БІЛУІ ТИІС:

–  негізгі технологиялық үрдістерді, кен өндіру, кен машиналары мен механизсдерінің ағайындалуын;

– кен мащиналары мен кешендерінің құрылғылары мен қағидаларын;

ІСТЕЙ АЛАДЫ:

–  кен машиналары мен механиздеріне жоғары сапалы жөндеу жүргізуді;

–  жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды;

–  механикалық цехтар жұмыстарына басшылық жасауды;

ТӘЖІРИБЕЛІК ДАҒДЫЛАРЫ ҚАЛЫПТАСҚАН:

–  тау-кен техникаларын тиімді пайдалану есебі мен талдау;

–  тау-кен электрмеханикалық жабдықтарын пайдалану, жинақтау әне сақтаудың оптималды жүйесін ұйымдастыру.

Кәсіби қазақ тілі, философия негіздері, Кәсіби шетел тілі, Қазақстан тарихы, мәдениеттану, әлеуметтану, дене шынықтыру, экономика негіздері, құқық негіздері.

 БАЗАЛЫҚ  ПӘНДЕР – сызу, метал технологиялары, конструкторлық және электротехникалық материалдар, техникалық механика негіздері,  жалпы электротехника, электроника негіздері, шағын процессорлық техника негіздері, мемлекеттік тілде іс қағазларын жүргізу, басқару қызметтерінің негіздері.

 БЕЙІНДІК  ПӘНДЕР – кен ісі және бұрғылап жару жұмыстары, кен механикасы, кен (карьерлік) көлік, кен кәсіпорындарындағы эелектр жабдықтары және электрмен қамтамасыз ету, кен машиналары және кеніштері, кен автоматикасы телемеханика, өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны тиімді пайдалану.

Осы мамандықты бітірген бітірушілер жоғары беттегі кешен механикасы, станция құрылғы механикасы, шахта, кеніш және басқа да тау-кен кәсіпорындарында электромеханикалық жабдықтарды жөндеу бойынша шебер лауазымдарында шахта, кеніш және карьерлердің так-кен электромеханикалық жабдықтарын жинақтау, қызмет көрсету және жөндеу бойынша кәсіби қызметтерді жүзеге асыра алады

«Автомобиль көлгіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» (ТОРЭА) мамандығы

 

Мамандандырылуы: » Автомобиль көлгіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану «

Бітірушінің біліктілігі: Техник-механик

Оқу мерзімі:

3 жыл 6 ай,    2 жыл 8 ай 
Оқу түрі: Күндізгі,  сырттай

Бітіруші білуі тиіс:

* қазіргі автомобилдерді, олардың құрылымдарын, жұмыс тәрітібін;

* Автомобилдерге қызмет көрсету және жөндеуді ұйымдастыру кезіндегі өндірістік үрдістерді;

* автомобилдерді жинақтау және бөлшектеу әдістерін және олардың агрегаттарын;

* технологиялық жабдықтарды;

* жол қозғалысы ережелерін.

* автомобиль көліктерін техникалық пайдалануды басқару әдістерін;

* техникалық сызу әдіс- тәсілдерін, сызба геометриясы негіздерін;

* техникалық механикадағы статика, кинематика, динамиканың негізге ережелерін, бөлшектердің беріктігін  есептеу негіздерін;

Бітіруші істей алуы тиіс:

* техникалық сызуларды оқу және салу дағдыларын;

* технологиялық және экономикалық есептеулерді орындау кезінде электронды-есептеу техникаларын пайдалану дағдыларын;

* автомобиль көлгіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдаланудың экономикалық әдістерін ұйымдастыруды;

* автомобиль көлгіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдаланды жоспарлау және ұйымдастыру кезінде саралау жүйесін;

* автомобилдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеуге арналған жабдықтардың жұмыс дағдыларын;

* өндіріс жағдайында технологиялық және еңбек тәртібі үшін бақылау жүйелерін;

* автомобилдерді басқаруды .

* Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін;

* сауатты жазу, емле сөздерді, синтаксистік талдау жасау дағдыларын;

* Қазақстан тарихының негізгі дәуірлері мен кезеңдері және олардың хронологиялары туралы білімі ;

* денешынықтыруды өздігінен дамыту білімі мен дағдысын;

Жұмыс істей алады: цех басшысы, ТЖҚ басшысы және механигі, жол полициясыинпекторы, колонна басшысы.